bİze ulaşın

Secty Elektronik

Teknolojimiz

Deprem öncesi uyarı ve emniyet sistemi. Depremler, oluştukları bölgeden farklı dalgalar halinde her yöne doğru uzanan, zaman açısından sınırlı yer sarsıntılarıdır.
Deprem dalgaları birincil dalgalar ve ikincil dalgalar olarak iki gruba ayrılır.
Bir depremin birincil dalgası tehlikesiz olup insanlar tarafından hissedilmez. Asıl yıkıcı güce sahip olan ikincil dalgaya kıyasla birincil dalga, depremin oluştuğu bölgeden, diğer bir deyimle – epimerkezden – etrafa daha çabuk yayılır. Uyarı sisteminin bulunduğu yere ilk ulaşan dalga daima birincil dalgadır. İkincil dalga onu takip eder. Bir deprem, sistemin bulunduğu yerden ne kadar uzaksa, birincil dalgayla ikincil dalganın varış vakitleri arasındaki süre de o kadar büyük olur. İnsanları ve çevreyi vaktinde uyarabilmek için iste yalnızca bu, birincil dalgayla ikincil dalga arasındaki süreye sahibiz. Bir depremin birincil dalgasıyla ikincil dalgası arasında bir takım fiziksel bağlantılar vardır. Birincil dalganın özellikleri, onu takip eden ikincil dalganın gücü ve buna dair beklenilen yıkıcı etkisi hakkında bir takım ön bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır.
secty lifePatron® sisteminin amacı depremin birincil ve ikincil dalgalarını teşhis ve tahlil etmektir.
Birincil dalgaların secty lifePatron® aracılığıyla teşhisi ve tahlilinde, önceden belirlenmiş bir sınır değere ulaşıldığında, deprem öncesi uyarı sistemi hem görüntülü hem de sesli alarm veriyor. Sınır değer ise, ikincil dalganın insan ve çevre üzerinde yıkıcı etkide olması beklenen depremlerde alarm verecek şekilde belirleniyor.

Secty ELektronik Ürünleri