SECTY LIFE PATRON

Secty Electronics - Life Patron - Deprem Erken Uyarı Sistemi (Deprem Öncesi Uyarı ve Emniyet Sistemi)
 
Depremler, oluştukları bölgeden farklı dalgalar halinde her yöne doğru uzanan, zaman açısından sınırlı yer sarsıntılarıdır. Deprem dalgaları birincil dalgalar ve ikincil dalgalar olarak iki gruba ayrılır. Bir depremin birincil dalgası tehlikesiz olup insanlar tarafından genellikle hissedilmez. Asıl yıkıcı güce sahip olan ikincil dalgaya kıyasla birincil dalga, depremin oluştuğu bölgeden, diğer bir deyimle – epimerkezden – etrafa daha çabuk yayılır. Uyarı sisteminin bulunduğu yere ilk ulaşan dalga daima birincil dalgadır. İkincil dalga onu takip eder. Bir deprem, sistemin bulunduğu yerden ne kadar uzaksa, birincil dalgayla ikincil dalganın varış vakitleri arasındaki süre de o kadar büyük olur. 
 
İnsanları ve çevreyi vaktinde uyarabilmek için birincil dalgayla ikincil dalga arasındaki süreye sahibiz. Bir depremin birincil dalgasıyla ikincil dalgası arasında bir takım fiziksel bağlantılar vardır. Birincil dalganın özellikleri, onu takip eden ikincil dalganın gücü ve buna dair beklenilen yıkıcı etkisi hakkında bir takım ön bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır.
 
Secty Electronics - lifePatron sisteminin amacı depremin birincil ve ikincil dalgalarını teşhis ve tahlil etmektir. Sınır değer, ikincil dalganın insan ve çevre üzerinde yıkıcı etkide olması beklenen değer olarak tanımlanmaktadır. Birincil dalgaların secty lifePatron aracılığıyla teşhisi ve tahlilinde, sınır değer dikkate alınmaktadır. Deprem sınır değere ulaştığında lifePatron sistemi, hem görüntülü hem de sesli alarm verir. 
SECTY LIFE PATRON
+90 232 459 41 41